basisonderwijs

NIEUW! LEERPICHTVERLAGING vanaf 1 september 2020 van 6 jaar naar 5 jaar

Is je kind in 2015 geboren ? Dan is je kind leerplichtig vanaf 1 september 2020. Het maakt niet uit of je kind in het begin of op het einde van 2015 geboren is.

Elke dag kleuteronderwijs telt. Daarom moet je kind zoveel mogelijk naar school.

Vanaf 1 september 2020 moet je 5-jarig kind minimaal 290 halve dagen aanwezig zijn in de kleuterklas. De minimale aanwezigheid is ook belangrijk voor het groeipakket waarop je kleuter recht heeft en voor een vlotte overgang naar het lager onderwijs.

De leerplicht vormt meteen het r├ęcht om te leren voor je 5-jarige. Door de nieuwe maatregel wordt je kleuter goed voorbereid op het lager onderwijs.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen : www.onderwijsvlaanderen.be