basisonderwijs

Capaciteit

Het maximum aantal kinderen dat een school haalbaar vindt

Dit hangt samen met

  • pedagogisch comfort (hoeveel kinderen per klas is ideaal om te leren)
  • fysieke capaciteit (hoeveel kinderen kunnen er in de klas/school)
  • of een combinatie van deze twee 

Sociale Mix

De ideale klas/school is een afspiegeling van de omgeving van de school.

Het LOP rekende dit na voor elke basisschool op het grondgebied Oostende. De berekening is een gemiddelde van schoollopende en wonende indicator- en niet-indicatorleerlingen in de buurt van de school. 

Dubbele Contingentering

Twee groepen

Voor iedere school zijn een aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en een aantal plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.

We noemen deze groepen contingenten.

 

Vrije plaatsen

Eerst worden de leerlingen die al op school zijn geteld.

We noemen dit zittende leerlingen.

Zij worden opgedeeld in de twee contingenten.

Hun aantal wordt afgetrokken van het totaal aantal plaatsen per contingent.

Het resultaat geeft het aantal vrije plaatsen weer per contingent.

Voor alle basisscholen voor het gewoon onderwijs geldt de dubbele contingentering voor alle geboortejaren en leerjaren.

Indicator-/niet-indicator

Vanuit de overheid werden een aantal leerlingenkenmerken opgesomd.

Men noemt dit indicatoren.

Kinderen die voldoen aan één van deze indicatoren zijn indicatorleerlingen.

Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen zijn niet-indicator leerlingen.

De indicatoren zijn :

  • Kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoeslag ontvingen
  • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs

 

Uitgestelde inschrijving

  • Zijn er op het moment van de inschrijving nog plaatsen vrij in het contingent van jouw kind?

Je kind wordt ingeschreven.

  • Zijn er op het moment van de inschrijving geen plaatsen vrij in het contingent van jouw kind, maar nog wel in het andere contingent?

Je kind wordt uitgesteld ingeschreven.

Dit betekent dat je even geduld moet hebben.

  • Ingeschreven of geweigerd.

Na het afsluiten van de voorrangsperiode wordt je kind ingeschreven als er nog vrije plaatsen overblijven.

Na het afsluiten van de voorrangsperiode wordt je kind geweigerd als alle plaatsen ingenomen zijn.
Je kind komt op de wachtlijst.

  • Zijn er op het moment van de inschrijving geen plaatsen meer vrij?

Je kind wordt geweigerd.