basisonderwijs

Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Oostende voor het schooljaar 2021-2022?

Informeer u op tijd!

kalender1 tot 12 maart 2021:  Broers en zussen kunnen van 1 tot 12 maart 2021 inschrijven,

kalender15 maart 2021: Kinderen van schoolpersoneel kunnen op 15 maart 2021 inschrijven.

kalender16 maart 2021 en 2 april 2021: Alle andere kinderen moeten inschrijven tussen 16 maart 2021 en 2 april 2021.

U kan uw kind inschrijven op schooldagen vanaf 8 uur tot 16 uur, op woensdag tot 12 uur. 

Uw kind inschrijven in een kleuterschool?

NAAR DE KLEUTERSCHOOL

Kinderen kunnen naar de kleuterschool vanaf 2,5 jaar. Ze kunnen elk jaar starten op verschillende instapmomenten. Schrijf uw kind op voorhand in. Is uw kind geboren in 2019? Schrijf het nu al in, ook al start het pas in september 2022. 

De kleuterschool is voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De kleuterschool is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het kind leert er samen spelen, zelfstandig werken, nieuwe woorden, motorische vaardigheden, en veel meer. Is uw kind geboren in 2019 of vroeger? Schrijf het daarom zeker nu al in!

De kleuterschool is niet verplicht. Alle kinderen die vóór 1 januari van het schooljaar 5 jaar worden zijn wel leerplichtig. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit alle kinderen geboren in 2016.

Uw kind inschrijven in een lagere school?

NAAR DE LAGERE SCHOOL

Een kind gaat meestal naar de lagere school op 1 september, het jaar waarin het 6 wordt. 

In het lager onderwijs zijn er 6 leerjaren. Een kind moet minimaal 4 en mag maximaal 8 jaar naar de lagere school. Daarna gaat het naar het secundair onderwijs.

Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms opnieuw inschrijven. Informeer op tijd bij de directie van de school. Of kijk in het schoolreglement. Daar vindt u alle belangrijke informatie over de school en over de inschrijvingen.

De kleuterschool en de lagere school zijn dezelfde school dan moet u uw kind niet opnieuw inschrijven. 

Wanneer wat te doen?

Ouders zijn momenteel niet toegelaten op school. Bijgevolg kunnen opendeurdagen niet fysiek plaatsvinden. Scholen organiseren digitale alternatieven. 

1 maart (8 uur) tot 12 maart 2021 (16 uur) : Voorrang voor broers en zussen

15 maart 2021 : Voorrang kinderen van personeel

Hebt u al een kind op de school? Contacteer dan de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.
Let op: Schrijf alle broers en zussen in, ook zij geboren in 2019 en pas starten in september 2022.

16 maart ( 8 uur) tot en met 2 april 2021 (16 uur) : alle andere kinderen kunnen inschrijven

U beantwoordt 2 vragen bij de inschrijving.

  1. heeft de moeder een diploma van minstens secundair onderwijs: ja of nee
  2. heeft het gezin in het vorige schooljaar of in het daaraan voorafgaande schooljaar een schooltoeslag binnen het groeipakket ontvangen: ja of nee

Wil u geen antwoord geven op deze 2 vragen, schrijf dan in in de vrije inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen gebeuren chronologisch per contingent.

Lees meer over de 2 contingenten bij Dubbele Contingentering.

Vanaf 20 april 2021 : vrije inschrijvingen. 

Hoe inschrijven tijdens corona?

De inschrijvingen gebeuren op afstand omwille van de coronamaatregelen. U belt of mailt naar de school om uw kind in te schrijven. De scholen schrijven in volgens chronologie. Het ogenblik waarop u belt of mailt naar de school , registreert de school in het inschrijvingsregister. Binnen de vier kalenderdagen ontvangt u van de school een bevestiging per mail of per post dat uw kind is ingeschreven . Of u ontvangt binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument wanneer de school geen vrije plaatsen heeft in het geboorte-of leerjaar waarin u uw kind wil inschrijven. Dan krijgt uw kind een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs

1 maart (8 uur) tot 12 maart 2021 (16 uur) : Voorrang voor broers en zussen

15 maart 2021 : Voorrang kinderen van personeel

Vanaf 16 maart 2021 : vrije inschrijvingen. 

Hebt u al een kind op de school? Contacteer dan de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.
Let op: Schrijf alle broers en zussen in, ook zij geboren in 2019 en pas starten in september 2022.

  • Als u uw kind in het buitengewoon onderwijs wil inschrijven heeft u een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Neem contact op met het CLB. .

  • Wil u uw kind met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs inschrijven in een gewone school? Informeer de school dan waar u wil inschrijven. De school verbindt zich ertoe een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, óf in een individueel aangepast curriculum.

GO! Leefschool De Vlieger: digitale aanmeldingsprocedure

Als u uw kind wil inschrijven in GO! Leefschool De Vlieger moet uw kind digitaal aanmelden. U vindt alle informatie op de website van de school.